Home
For authors
Submission status

Current
Archive
Archive (English)
   Volumes 41-62
   Volumes 1-20
   Volumes 21-40
      Volume 40
      Volume 39
      Volume 38
      Volume 37
      Volume 36
      Volume 35
      Volume 34
      Volume 33
      Volume 32
      Volume 31
      Volume 30
      Volume 29
      Volume 28
      Volume 27
      Volume 26
      Volume 25
      Volume 24
      Volume 23
      Volume 22
      Volume 21
Search
VOLUME 39 (1984) | ISSUE 2 CONTENTS page number of Russian version in brackets
Zapesochnyi I. P. , Dashchenko A.I., Frontov V. I., Imre A. I., Gomonai A. N., Lend'el V. I. , Navrotskii V. T., Sabad E. P. , Resonance structure of the cross section for electron-impact excitation of the 3p 2P level of the magnesium ion 51  (45)
Suslina L G. , Areshkin A. G. , Melekhin V. G. , Fedorov D. L., Effect of pumping intensity on migration of excitations of localized excitons in solid solutions of semiconductors 54  (48)
Blank A. Ya. , Gulyaev Yu. V. , Surface acoustic plasmons at a p-n junction 58  (51)
Fel'dbakh E. Kh. , Lushchik Ch. B. , Kuusmann I. L , Coexistence of large- and small-radius excitons bound on defects in solids 61  (54)
Novikov L. N. , Shift of the resonance line of a spin system in narrow-band noise fields 64  (56)
Andreev V. A. , Baublis V. V. , Damaskinskii E. A., Krivshich A. G., Kudin L. K. , Marchenkov V. V., Morozov V. F., Nelyubin V. V., Orishchin E. M., Petrov G. E., Ryabov G. A., Samsonov V. M. ,Samsonov L. E. , Spiridenkov E. M. , Sulimov V. V., Sumbaev O. I. , Shchegel'skii V. A., Focusing of a 1-GeV proton beam as it is brought into the channeling regime by a curved single crystal 67  (58)
Zavaritskii N. V. , Kvon Z. D. , Phonon-drag observation of topological transitions in a 2D Fermi system 71  (61)
Berezovets V. A. , Farbshtein I.I., Shelankov A. L., Weak localization under lifted spin-degeneracy conditions (two-dimensional layer on a tellurium surface) 74  (64)
Bychkov Yu. A. , Rashba E. I. , Properties of a 2D electron gas with lifted spectral degeneracy 78  (66)
Vladimirov A. S. , Voloshin N. P. , Nogin V. N., Petrovtsev A. V., Simonenko V. A., Shock compressibility of aluminum at p > 1 Gbar 82  (69)
Kiselev V. G. , Selivanov K. G. , Calculation of the functional determinant in the vacuum-explosion problem 85  (72)
Frik R. A. , Relativistic equations for spin-1/2 particles 89  (75)
Andrianov A. A. , Borisov N. V. , Ioffe M. V., Quantum systems with identical energy spectra 93  (78)
Zotov N. P. , Saleev V. A. , Tsarev V. A. , Chechin V. A. , "Direct" component in the neutrino beams from accelerators 97  (81)
Solov'ev E. A. , The Milne problem and higher orders of the WKBJ approximation 100  (84)
Ternov I. M. , Dorofeev O. F. , Rodionov V. N., The possibility of experimental verification of the effect of a magnetic field on β decay of tritium 104  (87)
Rubakov V. A. , Particle creation in a tunneling universe 107  (89)
Abramov V. V. , Baldin B. Yu. , Buzulutskov A. F., Vrazhnov Yu. N., Glebov V. Yu., Dyshkant A. S., Evdokimov V. N., Efimov A. O. , Zmushko V. V., Kryshkin V. I. , Krinitsyn A. N. , Kul'man N. Yu. , Mel'nik Yu. M., Mutafyan M. I., Podstavkov V. M., Sulyaev R. M., Turchanovich L. K., Production of charged hadrons with large transverse momenta in 70-GeV protondeuteron collisions 111  (92)
Bityukov S. I. , Viktorov V. A., Golovkin S. V., Gritsuk M. V., Dzhelyadin R. I., Dorofeev V. A. , Zaitsev A. M. , Konstantinov A. S. , Konstantinov V. F., Kubarovskii V.P. , Kulik A. V. , Kurshetsov V. F. , Landsberg L. G. , Lapin V. V. , Mukhin V. A. , Novozhilov Yu. B. , Obraztsov V. F. , Solyanik V. I., Study of the decay D(1285)→ K+K-π0 115  (96)
Ammosov V. V. , Gapienko V. A., Gapienko G. S. , Gorichev P. A. , Denisov A. G., Efremenko V. I., Zaets V. G., Kliger G. K., Klyukhin V. I., Kolganov V. Z., Koreshev V.I. , Kruchinin S. P., Kubantsev M. A. , Makhlyueva I. V. , Pitukhin P. V. , Sirotenko V.I., Slobodyuk E. A. , Usubov Z. U. , Fedotov A. V. , Shevchenko V. G., Shekelyan V. I. , Measurement of the right coupling constants of the weak hadronic neutral current in an antineutrino experiment in a 15-foot bubble chamber 119  (99)


Permission given by American Institute of Physics is appreciated.