Home
For authors
Submission status

Current
Archive
Archive (English)
   Volumes 41-62
   Volumes 1-20
   Volumes 21-40
      Volume 40
      Volume 39
      Volume 38
      Volume 37
      Volume 36
      Volume 35
      Volume 34
      Volume 33
      Volume 32
      Volume 31
      Volume 30
      Volume 29
      Volume 28
      Volume 27
      Volume 26
      Volume 25
      Volume 24
      Volume 23
      Volume 22
      Volume 21
Search
VOLUME 30 (1979) | ISSUE 6 CONTENTS page number of Russian version in brackets
Druzhinin A.G. , Erratum: Possibility of exciting Gulyaev-Bleustein waves by developing defects [JETP Lett. 27, No. 8, 438-440 (20 April 1978)] 370  ()
Volkov B.A. , Kopaev Yu.V. , Nunuparov M.S. , Tugushev V.V. , On the structure of the superdiamagnetic state 293  (317)
Kovalev A.S. , Kosevich A.M., Maslov K.V. , Magnetic vortex-topological soliton in a ferromagnet with an easy-axis anisotropy 296  (321)
Evtikhiev N.N. , Kukhtin R.I. , Venevtsev Yu.N. , Investigation of the phase of the electroacoustic echo 299  (324)
Kuznetsov E.A. , Spektor M.D. , Fal'kovich G.E. , Stability of weak shock waves 303  (328)
Shalagin A.M. , Collisional orientation of atoms and molecules in a resonance light field 305  (330)
Grazhdankina N.P., Novikov M.A. , Investigation of the elastic properties of mictomagnetic MnBi alloys 308  (333)
Nabutovskii V.M., . Shapiro B. Ya, Oscillations of the magnetic moment and strong diamagnetism in a medium containing superconducting states localized in dislocation loops 310  (336)
Lykov V.A. , Murashkina V.A., Neuvazhaev V.E., Shibarshov L.I. , Yakovlev V.G. , Effect of turbulent mixing on compression of shell targets 314  (339)
Pivtsov V.S. , Rautian S.G., Safonov V.P. , Folin K.G. , Chernobrod B.M. , Observation of the cooperative effect in Raman scattering 317  (342)
Ginzburg V.L. , Theory of superdiamagnets 319  (345)
Beznogikh G.G. , Zhidkov N.K. , Kirillova L.F. , Nikitin V.A. , Nomokonov P.V. , Avdeichikov V.V. , Murin Yu.A. , Oplavin V.S. , Maisyukov V.D., Maslennikov Yu.V. , Shevchenko A.P. , Buyak A. , Shavlovski M. , Search for He10 isotope in the fragmentation reaction of a Th232 target nucleus 323  (349)
Lednitski R., Tseitlin V.Yu. , Grand unification and the Weinberg-Salam model 328  (354)
Edneral V.F. , Troshin S.M. , Tyurin N.E. , Spin effects in elastic scattering in the region of large momentum transfer 330  (356)
Manaenkov S.I. , Polarization of protons due to excitation of natural parity levels in C12 and O16 at Tp = 1 GeV 334  (360)
Tsukerman I.S. , Allowance for the antiquark "sea" in determination of sin2 θw from the total neutrino cross sections 338  (364)
Antipov Yu.M. , Bezzubov V.A. , Budanov N.P., Gorin Yu.P., Denisov S.P. , Klimenko S.V. , Komov I.V., Mikhailov Yu.V., Lebedev A.A., Petrukhin A.I., Polovnikov S.A., Roinishvili V.N., Stoyanova D.A., Search for long-lived heavy particles in π- U interactions at 55-GeV/c incident momentum 343  (369)
Strikman M.l., Frankfurt L.L., Few-nucleon correlations in nuclei and cumulative-particle yields 346  (373)
Turbiner A.V. , A new approach to determination of the energy levels of the bound states in quantum mechanics. Convergent perturbation theory 352  (379)
BalitskiiYa.Ya., Lipatov L.N. , Calculation of the meson-meson interaction cross section in quantum chromodynamics 355  (383)
Viktorov V.A. , Golovkin S.V. , Grutsuk M.V., Dzhelyadin R.I. , Zartsev A.M. , Kakauridze D.B. , Kachanov V.A., Konstantinov A.S. , Konstantinov V.F. , Kubarovskii V.P. , Kulik A.V. , Landsberg L.G. , Leont'ev V.M. , Mukhin V.A. , Obraztsov V.F. , Petrunina T.I. , Pokrovskii N.S. , Prokoshkin Yu.D. , Observation of the η' → ν+μ-γ x decay 359  (387)
Ivanilov A.A. , Konyushko V.I., Korablev V.M., Korotkov V.A., Kuznetsov E.P. , Makeev V.V. , Myagkov A.G. , Nikitin Yu.P., Polyarush A.Yu., Smirnov Yu.I. , Sokolov A.A., Baranov D.S., Investigation of the characteristics of cumulative protons produced as a result of interaction of neutrinos and antineutrinos in the Skat bubble chamber 362  (390)
Vishnevskii' I.N. , Zheltonozhskii V.A. , Svyato V.P. , Trishin V.V. , Nuclear excitation due to photon-free annihilation of positrons 366  (394)


Permission given by American Institute of Physics is appreciated.